W sprawach związanych z rejstracją i utrzymaniem domen, prosimy o kontakt ze swoim bezpośrednim sprzedawcą (wystawcą faktury VAT).

Netium.pl sp. z o.o.
ul. Dobrzańskiego 3
20-262 Lublin

NIP 712-327-07-69
REGON 061393762

Spółka została wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000415095. Kapitał zakładowy 10.000 PLN opłacony w całości.

Logowanie dla partnerów